Hỏi:

small_6921.jpg Trong hoàn cảnh các DNNVV đang gặp nhiều khó khăn về hoạt động kinh doanh quy định việc lập tờ khai thuế TNDN năm nay phải cao hơn 30% so với năm trước là chưa hợp lý. (DNTN Tuyết Sương - tỉnh Vĩnh Long) huế trên doanh thu của năm trước hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh để ấn định số thuế tạm nộp cả năm, từng quý. Thông tư này không quy định việc lập tờ khai thuế TNDN năm nay phải cao hơn 30% so với năm trước.