(Zing) - FC Cologne đã có được chữ ký của tiền Lukas Podolski, và bản hợp đồng với ngôi sao của Bayern Munich sẽ chính thức được hoàn tất trong ngày hôm nay.