Hanoinet - Đây là kết quả khảo sát lương Việt Nam năm 2008 do Navigos Group - Công ty cung cấp các giải pháp nhân sự và tuyển dụng lớn nhất Việt Nam thực hiện.