SGTT - Tổng liên đoàn Lao động vừa công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ khu vực ngoài quốc doanh. Theo đó, có tới 76% lao động nữ được khảo sát phải làm thêm giờ. Lý do chính là đơn giá của sản phẩm quá thấp, hoặc định mức khoán quá cao. Để đủ lương khoán, nữ công nhân phải tự nguyện làm thêm giờ, thêm ca. Bên cạnh đó, có tới 56% lao động nữ được khảo sát cho biết, họ đang phải làm thêm trong môi trường có nhiều tiếng ồn, rung và nóng bức; 12,9% lao động nữ đang phải làm việc nặng nhọc trong môi trường độc hại, thậm chí cả những việc cấm sử dụng lao động nữ.

Tây Giang