(SGGP).- Sáng 1-4, Bộ LĐTB-XH và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức hội thảo quốc gia về chủ đề “Tương lai của quan hệ lao động tại Việt Nam và việc sửa đổi Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn".

Bà Phạm Lan Hương, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, Bộ luật Lao động và các văn bản dưới luật được áp dụng từ năm 1995 với 3 lần sửa đổi và Luật Công đoàn năm 1990 hiện đã có nhiều quy định không còn phù hợp, khó áp dụng hoặc gây hậu quả bất lợi cho người lao động Việt Nam. Tiền lương tối thiểu của Việt Nam còn thấp hơn các nước trong khu vực khoảng 40%. Do chưa có cơ chế thỏa thuận về mức lương giữa doanh nghiệp và người lao động nên nhiều doanh nghiệp đã dựa trên lương tối thiểu của Nhà nước để đưa ra mức lương trả cho người lao động khá thấp. Ph.Hậu