Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung cho công chức, viên chức.

Theo đó từ ngày 1/5/2010, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng, tức là tăng 80.000 đồng/tháng . Mức lương tối thiểu chung nêu trên được áp dụng đối với bốn loại hình cơ quan, đơn vị, tổ chức, bao gồm: các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Mức lương tối thiểu chung 730 ngàn đồng/tháng cũng sẽ được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở bốn loại hình cơ quan, đơn vị tổ chức trên. Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , việc tăng lương tối thiểu cho công chức, viên chức là cần thiết, giúp phần nào cải thiện đời sống công chức, viên chức trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Huân, quy định về lương tối thiểu của nhà nước hiện đang ở mức thấp. Trong lộ trình tăng lương tối thiểu vào năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, xây dựng và đề xuất mức lương tối thiểu phù hợp hơn để trình Chính phủ xem xét. Trước đó, Chính phủ từng ban hành nghị định tăng lương tối thiểu cho người lao động thuộc khối doanh nghiệp từ 1/1/2010. Cũng từ ngày 1/5, mức điều chỉnh trên cũng sẽ được áp dụng cho những người nghỉ hưu, người có công với cách mạng lên 12,3%.