Thật là đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng các cháu bé bị "cô giáo" hành hạ như vậy, tôi không nghĩ rằng một nhà trẻ như vậy mà đã tồn tại bằng đó thời gian?