"Chúng tôi đều là những người bận rộn cả nên rất thông cảm và hiểu cho nhau. Tình cảm hai đứa ...