Sau một thời gian miệt mài “lao động”, cuối cùng “Cải Bắp” Lưu Hương Giang cũng đã dành dụm ...