(HNM) - Đó là yêu cầu mà Bộ GD-ĐT đã đặc biệt lưu ý các trường ĐH, CĐ khi đề nghị các trường chuẩn bị triển khai công tác tuyển sinh năm 2010.

Theo đó, để xác định quy mô tuyển sinh hợp lý, bảo đảm chất lượng, các trường ĐH, CĐ cần đặc biệt lưu ý các điều kiện bảo đảm chất lượng: tỷ lệ sinh viên tính trên 1 giảng viên quy đổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập, nhu cầu của xã hội đối với các ngành nghề đào tạo của trường. Bộ cũng đề nghị các trường xác định rõ: số lượng chỉ tiêu (hệ chính quy) dành để đào tạo theo địa chỉ sử dụng; các ngành sư phạm, y dược, nông lâm trong tổng số chỉ tiêu xác định; chỉ có duy nhất một loại chỉ tiêu do các trường tự xác định và báo cáo Bộ, không có khái niệm chỉ tiêu ngoài ngân sách; những trường tuyển sinh và xác định điểm trúng tuyển theo ngành, nhất thiết phải xác định ngay chỉ tiêu cho từng ngành. Đối với hồ sơ, thủ tục mở ngành đào tạo mới, các trường cần hoàn thành trước ngày 31-1-2010 để đưa vào cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010". Thúy Quỳnh