Thể dục thể thao (TDTT) có vai trò quan trọng trong việc củng cố và nâng cao sức khỏe. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ sự kiên nhẫn theo đuổi đến cùng mục tiêu này. Trong khi muốn đạt hiệu quả phải có thời gian luyện tập bền bỉ...