Mưa lạnh trong tháng 5 không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng vẫn là một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử khí tượng nước ta. Hiện tượng này phải chục năm mới xuất hiện một lần. Những con số và lý giải của cơ quan khí tượng ngay sau đây sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về sự thay đổi của thời tiết lần này.

Theo VTC14