Gia đình Glazer, chủ của Manchester United, khẳng định rằng CLB sẽ không bị ảnh hưởng khi nền kinh tế thế giới đang suy thoái.