Một kiểu gợi cảm... bạo liệt, đúng chất Madonna... là tất cả cả những gì có thể nói về những bức hình vừa được công bố của bà hoàng nhạc Pop trên tạp chí W, số phát hành tháng 3/2009.