Hợp nuôi 2 gái mại dâm trong quán gội đầu thư giãn. Mỗi lần có khách, cô ta thu 100-120 nghìn đồng và chia cho gái một nửa.