nhà mình ở Bản Lác- Mai Châu đây mẹ nào muốn tổ chức cho công ty hay gia đình đi du lịch thi liên hệ với minh nhé. Nhà sàn nhà mình phục vụ được khoảng 30--40 nếu lên ko đặt trước vào bản lác thì hỏi nhà bác Dũng Xiêm nhé hay số dt của mình là 0979175998

nhà mình ở Bản Lác- Mai Châu đây mẹ nào muốn tổ chức cho công ty hay gia đình đi du lịch thi liên hệ với minh nhé. Nhà sàn nhà mình phục vụ được khoảng 30--40 nếu lên ko đặt trước vào bản lác thì hỏi nhà bác Dũng Xiêm nhé hay số dt của mình là 0979175998 nhà mình ở Bản Lác* Mai Châu đây mẹ nào muốn tổ chức cho công ty hay gia đình đi du lịch thi liên hệ với minh nhé. Nhà sàn nhà mình phục vụ được khoảng 30**40 nếu lên ko đặt trước vào bản lác thì hỏi nhà bác Dũng Xiêm nhé hay số dt của mình là 0979175998 nhà mình ở Bản Lác- Mai Châu đây mẹ nào muốn tổ chức cho công ty hay gia đình đi du lịch thi liên hệ với minh nhé. Nhà sàn nhà mình phục vụ được khoảng 30--40 nếu lên ko đặt trước vào bản lác thì hỏi nhà bác Dũng Xiêm nhé hay số dt của mình là 0979175998