24H.COM.VN - Không phải là Spice Girls cắt tóc để bán đấu giá mà sự thực là 5 cô gái gia vị đang chuẩn bị thực hiện chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu đô la cho thương hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng L'Oreal.