Hanoinet - Như mọi năm, khi ngày Tết cổ truyền gần kề là lúc giải Mai Vàng công bố kết quả bình chọn của độc giả báo Người lao động cho những cá nhân, tập thể có đóng góp vào nghệ thuật nước nhà.