Khuyến khích các bạn hãy đeo headphone khi nghe hoặc nghe trên Tivi trên 40inch.

G.T