(Vitinfo) - Trong 2 ngày (7- 8/11), Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp UBND tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.