(VEN) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cho biết mọi công việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ lần đầu tiên thực hiện với hình thức truyền hình trực tuyến khai mạc sáng (30/3) đã được hoàn tất.