TT - Chiều 9-10, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, các chuyên gia đã cùng ngồi lại, trong đó khẳng định sức cầu nội địa và khả năng xoay trở của doanh nghiệp sẽ giúp nền kinh tế VN vượt qua những khó khăn đến từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.