Chứng khoán giảm lâu, giá trị một số công ty trở nên quá rẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc thâu tóm doanh nghiệp.