Hỏi:

small_8773.jpg Do sơ suất nên đơn vị đã làm mất 01 tờ (gồm 4 liên) chưa viết gì, loại “Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản”. Xin hỏi, đơn vị phải làm những thủ tục gì với cơ quan thuế và có phải nộp phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? (Lê Hoàng Thu Hà, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hỏi: Do sơ suất nên đơn vị đã làm mất 01 tờ (gồm 4 liên) chưa viết gì, loại “Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản”. Xin hỏi, đơn vị phải làm những thủ tục gì với cơ quan thuế và có phải nộp phạt không? Mức phạt là bao nhiêu? (Lê Hoàng Thu Hà, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời: Khi đơn vị làm mất Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước phải thông báo với chi cục thuế quản lý ngay trong ngày. Nghị định số 185/2004NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đã bỏ quy định xử phạt vi phạm làm mất chứng từ kế toán. Do đó, kể từ ngày Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành, trường hợp cán bộ, công chức làm mất biên lai, ấn chỉ thuế thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.