SGTT - Công ty Điện lực TP.HCM đã đưa vào sử dụng số điện thoại 08.22302230 để dành riêng cho việc thông báo, phản ánh với điện lực về những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện thành phố. Đây là số điện thoại dễ nhớ – dễ gọi, hoạt động 24/24g.

Để hệ thống điện thoại khẩn cấp này hoạt động đúng mục đích, không bị nghẽn mạch, công ty đề nghị mọi người chỉ gọi số máy điện thoại 08.22302230 để báo những thông tin liên quan việc mất an toàn trên hệ thống lưới điện. Các vấn đề khác, xin liên hệ qua các số máy điện thoại đường dây nóng đã được thông báo trên hóa đơn tiền điện, hoặc số điện thoại báo giải quyết sự cố của các điện lực khu vực. Q.A