Hỏi:

small_8014 Trong quá trình chuyển trụ sở, do sơ suất chúng tôi làm mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì có xin cấp lại được không hay phải đăng ký lại? Thủ tục cần làm những gì? (Nguyễn Vũ Bích Hường, Khai Quang, Vĩnh Phúc) Quang, Vĩnh Phúc) Trả lời: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải trình báo cơ quan công an và đăng tin thông báo trên báo/đài địa phương. Sau đó, doanh nghiệp làm 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố để xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Căn cứ điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh thì hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: - Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. - Giấy tờ của cơ quan báo/đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.