Báo Anh Telegraph trích dẫn các báo cáo mới nhất từ hãng bán kính và kính áp tròng hàng đầu Anh Vision Express rằng những người mắt kém có thể không được hưởng lợi gì từ HDTV.