(VTC News) - Chỉ vì một chút không tinh tế là mọi chuyện đổ bể hết cả.

Cầm Thanh (funnyplace.org)