VH- Theo báo cáo mới được công bố của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển, mức độ chi phí quân sự của các quốc gia trên thế giới năm 2010 đã đạt mức kỷ lục mới với 1.630 tỷ USD.

Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính ở nhiều nơi trên thế giới đã làm giảm phần nào tốc độ gia tăng mức chi phí quân sự ở các quốc gia và khu vực, nhưng không hề làm thay đổi chiều hướng gia tăng. Có quốc gia tăng chi phí quân sự vì vướng mắc vào chiến tranh như Mỹ, vì chủ ý tăng cường tiềm lực quân sự để thị uy đối tác và gây dựng vai trò, ảnh hưởng về chính trị an ninh ở khu vực và trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc hay khu vực Nam Mỹ. Có quốc gia tăng cường chi phí quân sự bởi lo ngại về những mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh quốc gia của họ. Ai cũng không thiếu lý do để tăng cường chi tiêu cho quân sự. Bao nhiêu năm nay đã như vậy và cả trong tương lai chắc rồi chiều hướng đó cũng chưa thể sớm dừng lại. Kỷ lục về mức chi phí quân sự này là chuyện rất đáng để lo ngại. Chi phí cho quân sự tăng mạnh như vậy trong khi chi cho viện trợ phát triển lại ngày càng giảm đi. Mức độ viện trợ phát triển trên thế giới hiện tại không bằng một phần mười mức độ chi phí quân sự nói trên. Chi phí quân sự động chạm đến vấn đề chiến tranh hay hòa bình, an ninh quốc gia và chính trị an ninh khu vực cũng như thế giới. Viện trợ phát triển liên quan đến hợp tác phát triển và cũng tác động gián tiếp đến an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Kỷ lục nói trên báo hiệu không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai viện trợ phát triển còn bị ảnh hưởng tiêu cực. Tăng chi phí quân sự như thế phản ánh một thực tế là tiềm lực và ưu thế về quân sự vẫn đóng vai trò rất quyết định và ảnh hưởng lớn trong quan hệ quốc tế hiện tại cũng như trong tương lai. Lương San