Theo tính toán của các nhà thiên văn thuộc Đại học Sussex, trái đất sẽ bị mặt trời nuốt chửng trong vòng 7,6 tỉ năm tới nếu quỹ đạo của trái đất không thay đổi.