Sáng ngày 28.3, bảo vệ Cty Kaefer - trụ sở tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn phát hiện kẻ trộm đã đào ngạch tường rào để đột nhập vào Cty này.