TT - Tâm sự “chua xót” của một người chồng, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ đóng vai người “vợ” nhẫn nại trong chính ngôi nhà của mình.