Lấy bằng thạc sĩ tại Học viện thiết kế Scuola Politecnica ở Milan, Andrei Avarvarii đã thiết kế mẫu concept xe Lamborghini chạy bằng điện. Với sự trợ giúp từ giám đốc thiết kế của Lamborghini Filippo Perini, Andrei đã sử dụng một phần mềm thiết kế chuyên dụng để thiết kế lên Minotauro.

Mẫu concept của Andrei sử dụng 4 động cơ điện phân chia nguồn điện 30%/70% từ phía trước ra phía sau. Hệ thống KERS lắp đặt phía trước sẽ được pin flat-cell Li-Tec lắp đặt phía sau cung cấp điện.

Do sử dụng động cơ điện nên sự vắng mặt của một động cơ V12 cỡ lớn sẽ tạo ra chỗ trống, đủ cho một hành khách thứ ba ngồi ở vị trí trung tâm.

Cũng vì có thêm một chỗ ngồi lên cửa lái trong mẫu concept giống như bình thường trong khi cửa bên sẽ lớn hơn để người ngồi sau có thể bước vào.

Xem mẫu concept Lamborghini Minotauro 2020 mới này:

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 1

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 2

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 3

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 4

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 5

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 6

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 7

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 8

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 9

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 10

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 11

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 12

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 13

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 14

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 15

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 16

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 17

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 18

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 19

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 20

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 21

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 22

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 23

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 24

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 25

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 26

Mau concept Lamborghini Minotauro 2020 tuyet dep do sinh vien thiet ke - Anh 27

Việt Cường