(aFamily) - Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng màu xanh của tự nhiên có tác dụng rất tốt đối với sự phát triển thị lực của bé.