Giống với loài chim. máy bay cất cánh bằng cách làm thay đổi áp suất không khí giữa phần trên và dưới của cánh máy bay.

Đức Nam