Sản phẩm Optoma EP 720 vừa được giới thiệu ở thị trường Việt Nam có thiết kế nhỏ gọn và khả năng hiển thị 134,2 triệu màu, trong khi các dòng tương đương trước đây chỉ có 16,7 triệu màu