Đang định mua máy này nhưng hình như thấy ít mẹ dùng quá. Mẹ nào dùng rồi và có phản hồi tốt thì bla cho mọi người biết với nhé! thanks các mẹ

Đang định mua máy này nhưng hình như thấy ít mẹ dùng quá. Mẹ nào dùng rồi và có phản hồi tốt thì bla cho mọi người biết với nhé! thanks các mẹ