Nhóm nghiên cứu của hãng máy tính khổng lồ IBM đang phát triển công nghệ bộ nhớ sử dụng phần tử từ tính để lưu trữ dữ liệu. Nếu hiện thực hóa, mỗi máy MP3 sẽ cất trữ được hơn 500.000 bài hát, hàng nghìn bộ phim.