Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên 2 sàn trong đó MBB vẫn là mã được ưa thích nhất.