(ATPvietnam.com) -CTCP MCO Việt Nam (mã chứng khoán: MCO) thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn công ty là Công ty TNHH Thiên An.