Sự việc xảy ra tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), khi một người mẹ 26 tuổi đưa theo 2 con lên đồi, bắt ăn lá ngón…