Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Rodham Clinton, đang đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử ghế Tổng thống Mỹ.