Ngày 24/11, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều nơi ở Trung Quốc, mang lại cảnh tượng trắng toát, hấp dẫn không kém gì so với thế giới muôn mùa Xuân.

Me man "giac mo tuyet trang" dau mua o Trung Quoc - Anh 1

Tuyết phủ trắng đỉnh núi Panshan ở Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Me man "giac mo tuyet trang" dau mua o Trung Quoc - Anh 2

Tuyết phủ trắng đỉnh núi Panshan ở Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Me man "giac mo tuyet trang" dau mua o Trung Quoc - Anh 3

Tuyết phủ trắng đỉnh núi Panshan ở Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Me man "giac mo tuyet trang" dau mua o Trung Quoc - Anh 4

Tuyết bắt đầu rơi tại huyện Yiyuan, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Me man "giac mo tuyet trang" dau mua o Trung Quoc - Anh 5

Tuyết bắt đầu rơi tại huyện Yiyuan, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)