Động vật không những chỉ là bạn, mà còn là tri kỷ đi suốt cuộc đời cùng với những em bé đáng yêu.

PV