Nhà cung cấp độc quyền thực phẩm và đồ uống cho Olympic Bắc Kinh đã bị phát hiện sản xuất sữa nhiễm hóa chất melamine.