Kết quả kiểm nghiệm chính thức của Sở Y tế, sữa Golden Food tăng chiều cao cho trẻ từ 1 tuổi có nhiễm melamine với hàm lượng thấp. Trong khi đó, nhà nhập khẩu và phân phối loại sữa này cho biết, theo kết quả tự kiểm nghiệm lại không phát hiện ra melamine.