Nhảy vào bể nước rồi nhảy ra, liếm hoặc cào liên tục vào mặt kính là những hành động của những con mèo khi thấy cá trong bể.

Meo ban loan vi ca - Anh 1

Tố Như (Sưu tầm)