Khi xảy ra nghẽn mạng, khách hàng không nên cố gọi lại nhiều lần, vì mỗi lần cố gọi lại cũng làm cho hệ thống tăng tải.