Năm 2007 là năm gặt hái thành công của Công ty Mercedes-Benz Việt Nam, với tổng lượng xe tiêu thụ đạt tới gần 2.280 chiếc, tăng 90% so với năm trước.