Trong suốt hơn một trăm năm lịch sử của Metropolitan Museum of Art New York (MET), đây là lần đầu tiên những tuyệt phẩm hội họa rời nước Mỹ trở về cựu lục địa quê hương cũ.